برآورد هزینه انلاین شرکت بعدجدید

در این صفحه شما میتوانید هزینه ی طراحی اپلیکیشن موبایل و طراحی وب سایت را برآورد کنید

هزینه طراحی اپلیکیشن من چقدر می شود؟

برآورد هزینه آنلاین طراحی اپلیکیشن موبایل

شروع کنیم

0$

ممنون! به زودی با شما تماس میگیریم

وسعت اپلیکیشن مورد نظر شما چقدر است ؟

شما در این مرحله بر اساس میزان جذب مخاطب و مساحت کسب و کار، یکی از گزینه ها را انتخاب می کنید .

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

شما در چه مارکتی میخواهید اپلیکیشن خود را منتشر کنید ؟

شما در این مرحله میتوانید بیشتر از یک گزینه انتخاب کنید

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

دوست دارید نحوه ورود کاربران به چه صورت باشد ؟

شما در این مرحله میتوانید بیشتر از یک گزینه انتخاب کنید

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

دیگر امکاناتی که میخواهید اضافه کنید

شما در این مرحله میتوانید بیشتر از یک گزینه انتخاب کنید

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

چه پلتفرمی مد نظر شماست ؟

شما در این مرحله میتوانید بیشتر از یک گزینه انتخاب کنید

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

دوست دارید UI ( طراحی رابط کاربری ) شما در چه سطحی باشد ؟

در پنل پیشرفته ، UI اختصاصی شما توسط یک تیم طراحی بر اساس آخرین متد متریال دیزاین ، طراحی و اجرا میگردد

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

دوست دارید کاربران اپلیکیشن شما چه امکاناتی داشته باشند ؟

شما در این مرحله میتوانید بیشتر از یک گزینه انتخاب کنید

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

امکانات ویژه ای که میخواهید به اپلیکیشن خود اضافه کنید

شما میتوانید گزینه ای را انتخاب نکنید

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

هزینه نهایی

هزینه نهایی سفارش شما؟

Discount :

سفارش می دهم

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید