تبلیغات استراتژیک ، راز موفقیت کسب و کار شما

(بخش دوم ) اقداماتی که در تبلیغات استراتژیک انجام میشود و شما را به موفقیت میرساند عبارت است از : هدف گذاری با اصول اولیه شروع کنید: مشتری خود را بشناسید. چه کسی، کجا و چگونه ؟ شما می توانید [...]

تبلیغات استراتژیک ، راز موفقیت کسب و کار شماست !!!

(بخش اول ) کسب و کارهای شما فقط با تبلیغات استراتژیک نتیجه میگیرند . به نظر شما اگر شرکت ها و برند های بزرگ نتیجه نمیگرفتند ، در این راه قدم میگذاشتند و پولهای زیادی را صرف میکردند ؟ رفتار برند [...]